Новый устав клуба

Читать каждому (прийду - проверю)
Ответить
Аватара пользователя
Zerg
Администратор
Администратор
Сообщения: 1623
Зарегистрирован: 05 фев 2008, 16:52
Команда: ХОКС
Ваш город: Харьков
Откуда: Украина
Контактная информация:

Новый устав клуба

Сообщение Zerg »

Новый устав клуба. всем ознакомиться.
СТАТУТ
неприбуткової громадської організації
«Харківський обласний клуб страйкбола»

1. Назва об'єднання громадян, статус, адреса
1.1. Неприбуткову громадську організацію «Харківський обласний клуб страйкбола» (надалі – «Клуб») створено відповідно до Конституції України та Закону України «Про об'єднання громадян».
1.2. Клуб створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Харківської області.
1.3. Клуб є юридичною особою. Клуб легалізується у встановленому законом порядку.
1.4. Діяльність Клубу має неприбутковий характер, тобто Клуб створюється без мети отримання прибутку.
1.5. Клуб має власні бланк для листування та Internet – ресурс.
1.6. Повна назва Клубу: українською мовою - неприбуткова громадська організація «Харківський обласний клуб страйкболу»; російською мовою – некоммерческая общественная организация «Харьковский областной клуб страйкбола».
У листуванні Клуб може не зазначати своєї організаційної форми – «Харківський обласний клуб страйкбола» та «Харьковский областной клуб страйкбола» - відповідно українською та російською мовами.
1.7. Скорочена назва Клубу: українською мовою –«ХОКС»; російською мовою – «ХОКС»
1.8. Поштова адреса Клубу:___. Клуб може мати місцезнаходження, що не збігається з поштовою адресою.
1.9. Офіційним Internet – ресурсом Харківського обласного клуб зі страйкболу є сайт http://zerg.kharkov.ua/ та //http://xokc.org/. Офіційним форумом - http://zerg.kharkov.ua/forum/ та //http://xokc.org/forum/


2. Мета та завдання Клубу.
2.1. Харківський обласний клуб страйкболу – громадська організація шанувальників гри страйкбол (airsoftgun), метою якої є популяризація і розвиток, проведення заходів, ігор, згідно з правилами гри «страйкбол».
2.2. Харківський обласний клуб страйкболу (далі – Клуб) – це добровільне об’єднання дієздатних громадян, які досягли 18- річного віку, створене для набуття і вдосконалення навиків щодо проведення і участі у командній грі «страйкбол».
2.3. Клуб будується на принципах спільності інтересів, добровільного членства, взаємоповаги і командної (ігрової) дисципліни, дотримання правил гри у страйкбол, розроблених ХОКС, чинного законодавства України і положень (вимог) Статуту.
2.4. Мета і завдання Клубу:
- військово – патріотичне виховання молоді;
- пропаганда здорового способу життя;
- участь у пропаганді фізичної культури і спорту;
- згуртування команд зі страйкболу;
- популяризація і розвиток страйкбольного руху, висвітлення власної діяльності за допомогою засобів масової інформації і мережі Internet;
- участь в організації і проведенні заходів, масових ігор і тренувань за допомогою спеціальної техніки і використання нових технологій для стракболу;
- забезпечення належних умов для заняття страйкоболом; розширення переліку місць для проведення ігор та тренувань;
- розвиток міжнародних зв’зків зі страйкболу, згідно до чинного законодавства,принципів і норм міжнародного права.
2.5. Клуб не представляє жодних комерційних, політичних або релігійних інтересів різних громадських організацій або рухів.
2.6. За рішенням відповідних статутних органів Клуб може входити до складу інших об'єднань громадян, коаліцій, асоціацій тощо. Також Клуб може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими особами.

3. Умови і порядок прийому в члени Клубу, вибуття з нього.
3.1. Членство в Клубі є добровільним. Членом Клубу може бути особа, яка висловила бажання бути членом Клубу та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу Клубу. До членства в Клубі можуть бути прийняті дієздатні громадяни, що досягли 18-річного віку, не мають алкогольної та/або наркотичної залежності, не знятих або не погашених, у встановленому законом порядку, судимостей, медичних протипоказань для заняття фізичною культурою, згодні з правилами Клуба та Статутом Клуба.
3.2. Вступ до Клубу – це добровільна дія громадянина, в наслідок якої він стає членом Клубу.
3.3. До складу Клубу приймаються як сформовані страйкбольні команди, так і окремі особи, що подали відповідні заяви до Правління Клубу. Заяви про вступ до Клубу розглядаються Правлінням Клубу у тижневий строк з моменту подачі заяви. Правління має право прийняти або відмовити у вступі без пояснення причин.
3.4. Прийом до Клубу окремої особи або команди здійснюється шляхом закритого голосування членів Правління клубу за умовою отримання кандидатом на вступ 60% голосів.
3.5. Членство у Клубі є фіксованим.
3.6. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Клубу.
3.7. Член Клубу може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням.
3.8. Член Клубу може бути виключений з нього у разі недотримання вимог Статуту,
3.9. Питання щодо прийняття та вибуття членів Клубу вирішує Правління Клубу. Правління Клубу може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Клубу.

4. Права, обов'язки та відповідальність членів Клубу.
4.1. Відносини в середині Клубу будуються на принципах взаємної поваги і дисципліни. Безпосередньо під час ігор або під час знаходження на території Клубу діє принцип суворої субординації і безумовного підпорядкування Голові Правління Клубу і капітанові своєї команди. Поза межами Клубу усі члени Клубу рівні між собою незалежно від їх соціального статусу і посади у Клубі.
4.2. Права членів Клубу:
1. Брати участь в усіх заходах Клубу.
2. Брати участь у роботі органів Клубу, обирати та бути обраними до органів управління Клубом, в порядку, визначеному цим Статутом.
3. Висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Клубу.
4. Отримувати інформацію щодо поточної діяльності Клубу.
5. Звертатись до Клубу за допомогою, щодо захисту своїх інтересів.
6. Припиняти членство в Клубі.
7. Носити символіку Клубу.
4.3. Обов’язки членів Клубу:
1. Сприяти досягненню мети та завдань Клубу. Вносити вступні та членські внески у порядку, передбаченому правлінням Клубу.
2. Поважати і дотримуватись правил гри у страйкбол, встановлених ХОКС та чинного законодавства України, знати і дотримуватись норм статуту Клубу.
3. З повагою і доброзичливо відноситися до членів Клубу та інших гравців у страйкбол, надавати один одному, у разі необхідності, допомогу, докладати зусиль до створення і підтримання позитивної психологічної атмосфери під час ігор та на тренуваннях.
4. Узгоджувати власну діяльність з діяльністю Клубу. Утримуватися від будь-якої підтримки проектів регуляторних актів, проти ухвалення яких виступає Клуб.
5. Дбайливо відноситися до Клубного майна.
6. Не порушувати громадський порядок на території Клубу, не перебувати у стані алкогольного, наркотичного та іншого сп’яніння; не допускати закликів до порушення чинного законодавства, висловлювань расистського характеру, розпалювання міжнаціональної, релігійної та іншої ворожнечі, пропаганди війни та інших дій, що підпадають під дію Кримінального кодексу України.
4.4. Права команди Клубу:
1. Брати активну участь у житті Клубу (не пропускати заходи Клубу).
2. Володіти індивідуальною символікою команди, власними знаками відрізнення, екіпіровкою, що не повинні містити у собі символіки або елементи символіки фашистських, расистських та інших екстремістських організацій.
Обов’язки команди Клубу:
1. Мати і дотримуватись власного статуту команди, що не суперечить статуту Клубу.
2. Дотримуватись и виконувати постанови та інструкції Правління Клубу.
4.5. Права капітана команди:
1. Бути представником інтересів команди на між командних зборах та інших заходах Клубу.
2. Приймати і відмовляти у прийомі особам, що мають намір вступити в команду.
3. Ініціювати збори Правління Клубу.
Обов’язки капітана команди:
1. Вести керівництво, інструктаж і тренування команди, здійснювати керівництво командою під час гри.
2. При організації і проведенні тренувань та ігор проводити необхідні заходи щодо попередження і припинення конфліктів з місцевим населенням, представниками правоохоронних органів та іншими органами влади.
3. Своєчасно повідомляти особовий склад команди про час проведення заходів Клубу.
4. Уважно дослуховуватись до думки своїх підопічних; під час гри або тренування свої накази формулювати чітко і грамотно; попереджувати і вирішувати внутрішньо командні конфліктні ситуації; буди особистим прикладом у всіх питаннях особливо тих, що стосуються дисципліни.
4.6. Права Голови Правління Клубу:
1. Скликати Збори правління Клубу.
2. Призначати членів Клубу на посади і ігрові звання.
3. Знімати членів Клубу з посад і понижати в ігрових званнях.
Обов’язки Голови Правління Клубу:
1. Здійснювати тактичне керівництво під час гри.
2. Своєчасно повідомляти усім учасникам про час проведення заходів.
3. Представляти інтереси Клубу на між командних зборах, іграх, тренуваннях ті інших подібних заходах.
4. Голова Правління повинен уважно дослуховуватись до думки своїх підопічних; свої накази формулювати чітко і грамотно; слугувати особистим прикладом у всіх питаннях, особливо тих, що стосуються дисципліни.
4.7. До команди, або окремої особи, яка порушила правила страйкболу, встановлені Клубом або Статут Клубу можуть бути застосовані наступні санкції:
 попередження;
 позбавлення права голосу на певний строк;
 усунення від участі у заходах Клубу на певний строк;
 усунення з посади і зниження ігрового звання;
 виключення з членства Клубу;
4.8. Питання про застосування санкцій до команди – порушника, або окремої особи-порушника, може порушуватися будь-якою командою – членом Клубу, або окремою особою. Можливість про застосування санкцій до команди – порушника, або окремої особи-порушника, підлягає попередньому обговоренню на закритих зборах Правління Клубу.
4.9. Постанова про накладання санкцій приймається Правлінням Клубу.
Команда, або окрема особа-порушник, щодо якої передбачається застосування санкцій, в обговоренні відповідного питання участі не приймає.
4.10. Команда – член Клубу або окрема особа-порушник, може бути виключена зі складу Клубу у випадку систематичного порушення правил гри у страйкбол і правил даного Статуту, наказів, розпоряджень і постанов Правління Клубу та Голови Правління Клубу, створення конфліктних ситуацій, порушення прав людини, оскорбление особистості учасників гри та тренувань,членів,порушення чинного законодавства, якщо за таке рішення проголосують більшість членів Клубу і його затвердить Правління Клубу.
4.11. Рішення про застосування дисциплінарних санкції відносно гравця команди приймає капітан команди на зборах команди. Капітан повідомляє про прийняте рішення Правління Клубу, яке на основі викладеного і приймає наказ про виключення гравця з команди (або/ про накладення дисциплінарних санкцій).
4.12. Після виключення члена клубу зі складу клубу гроші, інтелектуальні та матеріальні цінності( майно), внесені ним до скарбниці Клубу, поверненню не підлягають.

5. Порядок утворення і діяльності статутних органів Клубу, місцевих осередків та їхні повноваження.
5.1. Вищим керівним органом Клубу є Конференція усіх членів Клубу (далі – Конференція), що проводиться не менше ніж 2 рази на календарний рік. Повноваження представника та порядок обрання делегатів на Конференцію визначає Правління Клубу. Конференція є правомочною за умови наявності 2/3 членів Клубу. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Позачергова Конференція скликається на вимогу не менш, як 2/3 Правління Клубу.
Конференція вирішує основні питання діяльності Клубу, а саме:
- визначення організаційної структури Клубу;
- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
- обрання та відкликання Голови Клубу;
- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Клубу.
5.2. Загальне керівництво діяльністю Клубу здійснює Правління Клубу на чолі з Головою Правління. До складу Правління входять засновники Клубу та інші почесні члени - особи, що зробили суттєвий вклад в заснування і розвиток Клубу; почесні члени Клубу в особі капітанів команд або, у випадку відсутності по поважній причині на зборах Правління капітана команди, уповноважена ним особа – член його команди. Збори Правління повноважні за наявності на них не менше 2/3 членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.
5.3. Глава Правління обирається з числа членів Клубу на Конференції усіх членів, простою більшістью, строком на 1 рік.
5.4. Внутрішні питання щодо організації і проведення тренувань, обговорення побутових питань, організація фізичної підготовки членів Клубу, складання характеристики потенційного члена клубу для Правління про зарахування/не зарахування до членів Клубу, вирішуються Правлінням Клубу (далі – Правління).
5.5. Контроль діяльністю Клубу здійснюється ревізійною комісією, яка утворюється у складі не менш, як 3 осіб, в порядку, визначеному Статутом Клубу.
Голова і склад ревізійної комісії визначаться правлінням та затверджуються Головою Правління Кубу.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.
5.6. Клуб здійснює свою роботу згідно з планами, розробленими і затвердженими правлінням Клубу.
5.7. Кожний член Клубу має один голос на Загальних зборах.
Місцеві осередки
5.8. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та об'єднувати не менше 5 осіб.
5.9. Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту Клубу та чинному законодавству України, схвалюється їхніми вищими керівними органами та затверджується Правлінням Клубу.
5.10. Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.

6. Майно організації , здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань.
6.1. Клуб може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
6.2. Джерела формування майна Клубу:
- вступні і членські внески;
- благодійні внески організацій, підприємств та громадян;
- майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших
підставах, не заборонених законом;
Майно Клубу повинно використовуватись лише для досягнення мети Клубу і не суперечити їй.
6.3. Клуб має право здійснювати господарську та іншу підприємницьку діяльність якщо це відповідає меті створення Клубу та сприяє її досягненню.
6.4. Клуб не є платником податків.
6.5. Контроль за діяльністю Клубу здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.
6.6. Клуб оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

7. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів
7.1. Єдиним установчим документом Клубу є його Статут.
7.2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Клубу приймає Конференція за поданням будь-якого члена Клубу. Заява з пропозиціями щодо внесення змін і доповнень разом з обґрунтуванням таких змін і доповнень подається до Правління Клубу, яке зобов’язане протягом місяця з дня подання заяви розглянути заяву на засіданні Правління. У випадку прийняття заяви Правлінням приймається рішення про винесення даного питання на обговорення Конференцією Клубу. Якщо Правління відмовляє у задоволенні заяви, воно зобов’язане у письмовому вигляді повідомити про це заявника із аргументацією причин відмови.
7.3. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Правління Клубу та підлягають легалізації у встановленому законом порядку.

8. Порядок припинення діяльності Клубу. Вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією
8.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація або ліквідація Клубу здійснюється за рішенням Конференції або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
8.3. При реорганізації Клубу сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.
8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.
Ответить

Вернуться в «Устав клуба»